•  
 •  
 • Działalność kopalni zawieszona
 • do wiosny 2021 roku

Piasek budowlany kopany
( kruszywo drobne 0/1)

Specyfikacja techniczna:

 • PN-EN 12620:2004 –Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13139:2003 –Kruszywa do zaprawy
 • PN-EN 13043:2004 –Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13242:2004 –Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
  stosowanych w obiektach budo wlanych i budownictwie drogowym
 • MIREX s.c. Kopalnia Piasku
 • ul.Jesienna 1a
 • 43-600 Jaworzno-Jeziorki
 • NIP 635-183-18-18
 • REGON 243240405
 • Konto bankowe ALIOR BANK:
 • 26 2490 0005 0000 4530 1454 7092
 • Dział handlowy:
 • czasowo nieczynny
 • Kopalnia:
 • czasowo zawieszona

© 2022 Kopalnia Piasku Jeziorki, Wszelkie prawa zastrzeżone.